asfaltslagning.se

   

Förmånlig och högkvalitativ kallapplicerad asfaltslagningsmassa. Snabb och hållbar lagning året runt. Levereras i 25kg förpackningar.
Asfaltraka,
handstamp,
fogglättare,
fogborste
Bitumenbaserade fogmaterial för fyllning av fogar/sprickor i tak och väggar, vägar och broar samt rörelsefogar.
Vi erbjuder utläggningstjänst för av alla produkter som vi säljer. Lagning av asfaltbeläggningar och fuktisoleringsarbeten kan beställas hos oss.