asfaltslagning.se

asfaldiroop icon

Asfaltraka
Asfaltrakan är framställd av lätt och hållbart aluminium.

Användningsområden:

  • Planering/utjämning av varm och kall asfaltbetong
  • Planering av stenkrossunderlag och fyllnadsmaterial

 

 

 

 

Mått:
Stor raka: bredd 72cm / skaftlängd 200cm / vikt 1,60kg
Liten raka: bredd 56cm / skaftlängd 200cm / vikt 1,50kg

 

kasitamp icon

Handstamp
Handstampen är framställd av stål.

Användningsområden:

  • Packning av asfaltbetong
  • Packning av stenkross
  • Packning av andra fyllnadsmaterial

 

 

 


Mått:

Stampmått 20 x 20cm, skaft 145m, vikt 6kg

 

vuugisilur icon

Fogglättare
Fogglättaren är ett specialverktyg för applicering av bitumenfogmassa.

Användningsområden:

  • Fyllning av fogar med bitumenmassa
  • Fyllning av sprickor med bitumenmassa

 

 

 

Mått:
Fogglättarens halvor 17 x 17cm / fas 0,2 cm / skaft 145 cm

 

vuugihari icon

Fogborste
Fogborsten är en speciell stålborste för rengöring av asfaltssprickor. Fogborsten har en metallkil i änden som möjliggör att skrapa ut hårt fastsittande smuts.

Användningsområden:

  • Rengöring av fogar och sprickor i asfalt
  • Rengöring av sprickor vid rörelsefogar i betong
  • Rengöring av fogar i markstensbeläggning

 

 

 

 


Mått:
Borstmått 3 x 10cm (borst i buntar) / skaftlängd 145cm

 

utläggning